Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Следваме тенденция за все по-голяма автоматизация в производството

Интервю с Костадинка Киттнер, управител на Киттнер Анлаген унд Машиненбау

Киттнер Анлаген унд Машиненбау води началото си от дългогодишни традиции. Миналата година чествахте 25г. присъствие на пазара. Кои са значимите моменти са в основата на бизнес израстването Ви?
Създаването на Киттнер Анлаген унд Машиненбау е началото на едно постоянно развитие на идеи, възможности и цели. Партньорите ни изискват от нас световно ниво и гъвкавост спрямо изискванията на пазара. И ние се стремим да го осигурим. Постоянно усъвършенстваме процесите в компанията. Развиваме мотивацията и знанията на екипа си. През 2018г. и 2019г. инвестирахме по 150хил.лв. годишно в обучения на служителите ни. Партньор сме на българските училища в дуалната форма на обучение. Имаме създадена собствена стажантска програма за привличане на млади специалисти. Ценностите на немския бизнес модел, към който се придържа Киттнер Анлаген унд Машиненбау, са свързани с професионализъм, прецизност и бързина. В последната година към тях добавихме и грижа за хората, за да можем заедно, като екип, да преминем през трудните етапи.

Разработвате първокласни и висококачествени решения за различни индустрии от цял свят. Каква е Вашата визия в реализирането на Индустрия 4.0 в работните процеси? На какво технологично оборудване разчитате в производството си?
През годините разширяваме и обновяваме непрестанно машинния парк на предприятието, като през 2019г. закупихме със собствени средства машина за лазерно рязане на кръгли, квадратни и специални тръби и допълнителна абкант-преса за огъване на листов материал. Оборудването ни е от водещи марки в бранша. Следваме тенденция за все по-голяма автоматизация в производството ни чрез CNC машини в процесите по лазерно рязане на ламарина и тръби, огъване, струговане и фрезоване. В машиностроенето се акумулират огромен обем файлове, които трябва да съхраняваме и управляваме. Този обем информация наложи анализ на съществуващите системи. Решението беше да обновим ERP програмата си, да внедрим CRM за управление на маркетинг и продажбите си и PDM и EPLAN за организация на техническите данни. С помощта на софтуерни разработки се справихме с предизвикателството да ги интегрираме. ERP системата ни обслужва работата на всички отдели в производството - подготвителен, корпусостроене и монтажен, като обезпечава информационния поток между тях. Пример за трансфер на данни е прехвърлянето на BOM от PDM към ERP. С помощта на създадена от наши специалисти BI платформа, консолидираме справки от различни бази данни. Това ни позволява по-ясен и цялостен поглед и, съответно, взимането на по-обосновани управленски решения. Омрежаването на базите води и до предимства, свързани с обработката на голямо количество информация. Така тя може да се предостави на ползвателите й в удобен, разбираем, облекчен за употреба вид. Спестеният ресурс от ръчното трансфериране на данни, от машинната им обработка, редуцирането на субективни грешки и времето, необходимо за отстраняването им успяваме да пренасочим върху подобряване на процеси по събиране на качествени данни както и анализа им. Като следваща стъпка планираме интегрирането на MES система, която ще ни осигури анализ, управление и оценка на производствените ни процеси и критичните точки в тях. През 2019 година фирма Киттнер беше удостоена с награда за комплекност в приложението на SOLIDWORKS и PDM.

Бихте ли разказали, в какво се изразява и как се осъществява следпродажбената сервизна поддръжка на машините, които произвеждате?
Фирма Киттнер Анлаген унд Машиненбау изнася продукция в 49 страни, на 6 континента. Основно това са месопреработвателни предприятия и машиностроителни заводи, за които произвеждаме измиваща и повдигаща техника, както и хигиенни станции за персонал. Ние заставаме зад нашето оборудване и нашите клиенти могат да разчитат на професионален сервиз за всички машини, доставени от Kittner. Правилната и навременната поддръжка е ключът към по-дългия живота на оборудването. Тя гарантира безопасност и непрекъснатост на производствения процес и контрол върху разходите. Фирмата ни предоставя възможност услуги, които включват превантивна поддръжка, ремонтна поддръжка, гаранционно обслужване, удължаване на гаранция, осигуряване на резервни части и най-актуалното - дистанционна диагностика. Последното е иновативни решения за бърз мониторинг, настройка и решаване на проблем в работата на машината от разстояние. Той се осъществява чрез защитена с парола криптирана Интернет връзка на нашите инженери с управлението на машината.

Каква организационна политика предприехте по повод на миналогодишните предизвикателства за бизнеса и условията за работа в производствените бази?
В последната година ние реорганизирахме изцяло работния процес на служителите си. Всички отдели, които не са свързани пряко с производствения процес, работят на принципа “home office”. От останалите административни отдели се осигуряват само дежурни служители. На всички входове и изходи на предприятието бяха инсталирани Kittner SafeClean дезинфектори за ръце. Осигурихме информационни материали за правилата за безопасност, които трябва да се спазват на работното място. Миналата седмица беше направена организация по събиране на желаещи за поставяне на ваксина срещу Ковид-19. В периода на пик на заболелите преминахме на дву-сменен режим на работа, за да се избегне струпването на много хора в цеховете. Имаме осигурен автобусен превоз на служителите от направление Пловдив и направление Карлово до базата ни в Калояново, но насърчаваме колегите да ползват и личните си автомобили. Периодът е труден за всички, но ние вярваме, че с общи усилия ще се върнем към нормалния ритъм на работа и живот. Бъдете здрави и отговорни!Киттнер Анлаген унд Машиненбауреклама