Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

TME оптимизира дейностите в доставката на компоненти

Фокусирайки се върху автоматизацията и роботизацията, в много от работните процеси се използва изкуствен интелект

30 годишна равносметка: за най-значимите моменти, от създаването до сега
Фирма Transfer Multisort Elektronik (TМЕ) винаги се е фокусирала върху устойчивото развитие. От самото начало изграждахме офертата си стъпка по стъпка, привличахме нови клиенти и разширявахме нашите пазари на продажби. Разбира се, присъединяването на страните от Източна Европа, включително Полша, даде тласък на нашата фирма и улесни доставките на нови пазари. Силата на нашите действия се крие в хармонията и системните действия. Благодарение на разширяването на логистиката, наемането на работа на много продуктови инженери и непрекъснатото подобряване на уебсайта, ние се превърнахме в много атрактивен доставчик на компоненти.

За най-новия логистичен център в Жгув и ползите, които се очаква да донесе
Новият логистичен център в Жгув (22 хиляди квадратни метра) ще ни позволи да изпращаме над 15 хиляди пратки дневно, а времето за подготовка на пратката ще бъде съкратено. Складът е до голяма степен автоматизиран и роботизиран, а в много от нашите процеси използваме изкуствен интелект. Крайната цел е да съхраняваме над 400 000 продукта в него, тоест заедно с Логистичния център в Лодз, нашият складов капацитет ще достигне почти 700 000 различни компонента. Логистичният център в Жгув се занимава основно с бързото обработване на малки и средни поръчки.

Преминаване през най-голямото предизвикателство за бизнеса през 2020 година
Мисля, че за всички доставчици на електронни компоненти най-важното предизвикателство през 2020г. бяха сътресенията, свързани с глобалната пандемия. Веригите за доставка бяха нарушени и времето за очакване на компонентите значително се удължи. Фирмите от типа на TME с големи складови запаси можеха да буферират закъснелите доставки и да осигурят непрекъснатост на производството на своите клиенти. Успяхме да не спираме доставките през цялата година. Много от нашите получатели бяха затворени за дълги периоди поради епидемиологични ограничения, поради което големият брой неприети пратки беше предизвикателство за нас. Нашата фирма също така достави компоненти за производството на животоспасяващо оборудване, но също така подкрепихме болници и служби, спасяващи хората, заразени с Covid-19.

За настоящите и бъдещите планове за развитие в глобален мащаб
През 2021 година човечеството ще продължи борбата си с пандемията. Нашата фирма планира по-нататъшно развитие както в Европейския съюз, така и в Китай, САЩ, Австралия и Индия. Благодарение на новия логистичен център и складовете, ние значително ще разширим нашата оферта и наличността на продукти, готови за незабавно изпращане. Планираме по-нататъшни промени на нашия уебсайт, особено адаптирането му към мобилни устройства. Ще продължим да развиваме нашия образователен проект в Африка и дейностите, насочени към подпомагане на студентски кръжоци, млади екипи по проекти.ТРАНСФЕР МУЛТИСОРТ ЕЛЕКТРОНИК

Полша, 93-350 Лодз
ул. Устронна 41
Тел.:+48 42 645 54 44
Факс: +48 42 645 54 70


реклама