Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

KBH система за eл. захранване за подвижни консуматори

Токозахранващата шинопроводна система KBH е с лесен и бърз монтаж. Предвидена е за работа на открито и закрито с клас на защита IP 23. В корпуса могат да се монтират медни шини с различни напречни сечения за номинални токове до 200 A. Не се позволява случаен контакт с проводниците което гарантира безопасно и надеждно захранване на товароподемни кранове и други подвижни консуматори.ПРОМАКССИС

София 1113, бул. Драган Цанков 36, Интерпред-СТЦ, Б717
тел.:02/ 4966911
факс:02/ 4966900


реклама