Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Иновативни решения за дигитализация в бластирането и абразивния финиш

Докато дигитализацията вече е, повече или по-малко, напреднала в различни, индустриални сектори, тя все още е във фаза на развитие при финишните технологии, особено при бластирането и абразивния финиш. За да продължим дигиталната трансформация, ние непрекъснато работим върху нови, иновативни решения за цифровизация и ще предлагаме адекватни решения, под марката Rosler Smart Solutions, в бъдеще. Решенията от Rosler Smart Solutions дават възможност за цялостен мониторинг и контрол на работните и производствените процеси, както и за интелигентно свързване и обработка на данни. По този начин те създават добавена стойност за операторите на заводи и поставят крайъгълен камък в дигитализацията на дробеструйната обработка и процесите на абразивен финиш. Първите продукти ще бъдат пуснати в продажба от пролетта на 2021 година. Допълнителна информация за тях може да бъде намерена на онлайн страницата на фирма Rosler Romania SR.реклама