Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2023

ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС е новото име на Леярмаш

Официалното търговско наименование на Леярмаш, дружество от групата на Индустриален Холдинг България АД бе променено и от 24-ти март 2016 год. то вече е под името ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС. Новото име и визията на компанията са в резултат на стремежа за постигане на по-голяма корпоративна идентичност и разпознаваемост на международните пазари. Това, в допълнение с цялостния фокус на дружеството, ще спомогнe за утвърждаването на леярната като сигурен и доверен доставчик на отливки в България и Европа. Компанията е с богат опит и традиции в сферата на металолеенето, която наред с това сверява непрекъснато часовника си с навлизащите нови леярски технологии и иновативни решения в областта. Отливките и услугите, които ИХБ МЕТАЛ КАСТИНГС предлага, са добре известни сред производители в сферата на машиностроенето, енергетиката и строителството със своята надеждност, качество и висока ефективност. Много скоро ще бъде достъпен новият уебсайт на компанията. Повече информация може да намерите и на страницата на ЗММ България Холдинг.