Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2023

Магнитни датчици за безопасност серия MC36C и MC88C от Вайд-Бул

Магнитните датчици за безопасност серия MC36C и MC88C са кодирани защитни магнитни сензори с компактен корпус, използван за наблюдение на позицията на шарнирни, плъзгащи се или подвижни предпазители за промишлени приложения. Сензорите за безопасност на Carlo Gavazzi спират или изключват опасните движения, ако мобилните защити са отворени или изместени. Серия MC36C има най-висока производителност в малък размер. Серия MC88C е особено подходяща главно в среда със силно наличие на прах и замърсявания. Отличават се с висока производителност. И двата модела са подходящи за приложения на предпазни врати до категория на безопасност 4 PL e, съгласно EN ISO13849-1, с подходящ логически модул за безопасност. MC36C и MC88C са с възможност за персонализиране.
Магнитните датчици се предлагат от фирма Вайд-Бул.