Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2023

Плъзгащи и кодиращи превключватели PTR Hartmann от ТМЕ

ТME предлага кодиращи превключватели с нови, прецизни електромеханични елементи от PTR Hartmann. Те са достъпни във варианти с 10 или 16 стабилни позиции. Това са елементи BCD (binary coded decimal), които намират приложение във веригите, изискващи начална настройка от инсталатора (промишлени контролери), прототипни схеми и подобри приложения. Кодиращите превключватели се предлагат във варианти за монтаж през отвори (THT) и повърхностен монтаж (SMD), в корпуси с прави и ъглови изводи. Предимството на кодиращите превключватели с 16 позиции е възможността на свързването им в комплекти, позволяващи кодиране на по-големи числа. Изводите на два кодиращи превключвателя могат за представят едно от 256 (28) комбинации, тоест напр. цялата таблица ASCII. Втората група нови продукти са плъзгащи превключватели с 2 стабилни позиции. Това се елементи, които често се използват с малки вериги, напр. в джобни устройства или от тип wearable. Малките размери на превключвателя позволяват да бъде разположен отстрани на устройството. Внимание заслужава широкият обхват от допустими температури на работа на тези елементи от -40оC до 85оC или 105оC.