Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

Помпи URACA за високо налягане в борба срещу пандемията от Аква Джет

През последните няколко месеца URACA успя да даде своя принос в борбата срещу пандемията с корона вируса. Помпените агрегати са предназначени за производството на нетъкан текстил и служат за подаване на деминерализирана циркулационна вода към дюзите на плетачните машини. Генерират се водни струи, които гарантират, че напръсканите влакна са омрежени и по този начин се произвежда нетъкан текстил. Технологията на мрежовите влакна се използва в производството на дихателни маски, хигиенни и почистващи кърпи, както и на други артикули. Особеното предимство на помпите на URACA е тяхното лесно обслужване и висока надеждност, резултат от тяхното високо качество. Това е още по-важно, тъй като машините са проектирани за тежък и непрекъснат режим на работа. Високата ефективност на помпите от над 90% има изключително положителен ефект по отношение на използваната енергия и енергийните разходи. URACA следва пазара за нетъкан текстил от времето на технологичната промяна и преминаване от използване на иглени ролки към водно-хидравличните процеси и като пионер е допринесла значително за развитието на технологиите. Повече информация е налична на онлайн страницата на Аква Джет.реклама