Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 7, ноември-декември 2023

Спесима разработва дигитални близнаци за тежката промишленост

Спесима е българо-немско дружество, което разработва и внедрява специализирани системи за автоматизация на промишленото производство. Фирмата е специализирана и в областта на мехатронните системи, VPN диагностика и сервиз, промишлен инженеринг, CAD дизайн и CNC обработка. Продуктите се реализират успешно в над 30 държави по света. Спесима е един от основателите на Клъстер "Mехатроника и автоматизация". През 2020г. Спесима реорганизира вътрешния си ресурс и се концентрира върху иновационната си дейност: разработването на дигитални близнаци. Спесима подготви проектно предложение за облачно-базирани дигитални близнаци за моделиране на роботизирани системи за тежката промишленост и в края на 2020г. фирмата подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова и експертна подкрепа по програмата "Повишаване на разширяващите се цифрови информационни центрове" (BOWI). Дигиталните близнаци позволяват по-ефективно управление на автоматизацията, осъществявана от роботите на Спесима, и водят до оптимизиране на производствените процеси, намаляване на разходите по поддръжка, ранно предотвратяване на аварии, безопасни условия на труд.