Индустриални Продукти и Приложениягодина , брой 2, април-май 2021

URACA и DYNAJET: Синергия в техниката за водно бластиране

Двете дружества налагат нов стандарт и предлагат продуктова гама от мобилни машини от 150 бара до високотехнологични системи за ултрависоко налягане. По този начин се създават допълнителни предпоставки за дългосрочен успех на пазара. DYNAJET инсталира висококачествените плунжерни помпи URACA в своите почистващи машини. Фирмата е част от портфолиото на URACA, работи като независима марка, а клиентите могат да се възползват от компетенциите и на двете компании. Агрегатите DYNAJET дават възможност за универсалното им приложение в сектори, като строителство, саниране, общини, фирми, предлагащи почистващи услуги, корабостроителници, селско и горско стопанство. Помпите на URACA се използват в почти всички сектори, но най-вече в химическата или нефтохимическата промишленост, както и в тежката промишленост. Основният фокус на бизнес дейностите на URACA е проектиране и производство на плунжерни помпи с високо налягане и помпени агрегати с работно налягане до 3,000 бара и мощност до 2,600kW, както и на сложни системи за почистване под високо налягане. На българския пазар продуктите на двете компании се предлагат от Аква Джет 2011.реклама