Индустриални Продукти и Приложения

Индустриални Продукти и Приложения
е специализирано периодично издание за продуктови новости и конкретни инженерни решения в областта на индустриалната автоматизация, електрообзавеждането, промишлената електроника, топлотехниката, машиностроенето, механичните системи, инструментите, материалите и консумативите.

Представлява интерес за инженерите, работещи в индустриалните браншове, както и за фирми, занимаващи се с инженеринг, проектиране, внедряване, сервизно обслужване и търговия.

Индустриални Продукти и Приложения

  • се издава 7 пъти в годината в 5000 тираж. Изданието се разпространява чрез безплатен специализиран абонамент до вземащите решения инженери и специалисти в индустриалния и инфраструктурен сектор.

Индустриални Продукти и Приложения


Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на Индустриални Продукти и Приложения